O nas

   
Fundacja 
Lasy Prywatne
ma na celu wypłatę DOPŁAT związanych z gospodarką leśną tj. pielęgnacją i zalesianiem gruntów rolnych, sadów i łąk .

Nastepnym zadaniem jest wytwarzanie ciepla i energii odnawialnej z pozyskiwanej z lasow biomasy oraz ogrzewanie szkol i objektow samorzadowych dajac w ten sposob zatrudnienie mieszkancom oraz dodatkowy dochod w postaci zakupu drewna opalowego.  

Fundacja dba o interes mieszkancow aby gminy kupowaly od nich drewno opalowe a nie wegiel .  Dba o to, żeby podatki gruntowe wrocily do mieszkancow a nie zostały wyprowadzone z gminy.

Z ekonomicznego punktu widzenia zarządzanie lasem jest opłacalne dla jego powierzchni powyżej 300 ha


Zatem konieczne jest łączenie Lasów Prywatnych w Grupy  przyjmując formę prawną Stowarzyszenia, Wspólnoty lub Fundacji , po to by czerpać max. korzyści w postaci DOPŁAT wypłacanych z jak największej ilości użytków leśnych.  

Ważne: może okazać się że w krótkim czasie (jak nie wejdą nowe technologie wytwarzania energii oprócz bardzo drogich ze źródeł odnawialnych) właściciele lasów będą stymulować gospodarkę i żyć z redukcji jednostek  CO2e  a gospodarstwa rolne staną się farmami redukującymi CO2 oraz farmami wiatrowymi i pokryte panelami słonecznymi.  Najbardziej prawdopodobne będzie jednak istnienie obu technologii tej odnawialnej jak i tej będącej jeszcze w sejfach laboratoriów.